Konferencja POALKOHOLOWE USZKODZENIE MÓZGU U DZIECI

W sobotę 8 listopada 2014 r. odbyła się otwarta konferencja na temat niezwykle aktualny i ważny, a jednocześnie zbyt mało znany i nieobecny w przestrzeni medialnej: nieodwracalne uszkodzenie mózgu dzieci, których matki w okresie ciąży piły alkohol.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej w Kurii diecezjalnej przy ul. Żeromskiego w Bielsku-Białej. Na temat Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD), jego skutków, rozpoznawania tego zespołu chorobowego oraz pomocy udzielanej dzieciom i rodzicom w niezwykle trudnym procesie adaptowania dzieci do życia w społeczeństwie wypowiedziały się panie : dr n. med. Małgorzata Klecka i dr n. hum. Teresa Jadczak-Szumiło. Obie panie prowadzą szeroką działalność na rzecz pomocy osobom  obarczonym zespołem FAS, także w sferze profilaktyki i budowania świadomości społecznej o konieczności abstynencji kobiet w ciąży.

Pani dr Małgorzata Klecka, ekspert do spraw FAS przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), prowadzi Fundację FASTRYGA, udzielając pomocy w dziedzinie FAS.

Pani dr Teresa Jadczak-Szumiło, jest ekspertem PARPA w zakresie FAS, pracuje w Pracowni Psychologicznej Item w Żywcu.

Problem uzależnień i nowych ich rodzajów omówił ks. kan. Józef Walusiak pracujący od wielu lat z dziećmi i młodzieżą zagrożoną i uzależnioną. Ks. J. Walusiak jest założycielem Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Młodzieży w Bielsku-Białej. Założył także, działający od 1991 r., Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja". Prowadzi Katolicki Telefon Zaufania. Polecamy stronę internetową Fundacji i Ośrodka.

Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) - zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

Zapraszamy do galerii zdjęć: