Walter Ciszek SJ: Z Bogiem w Rosji

                                         

Kraków: Wydawnictwo WAM.2012. ISBN 978-83-7505-318-0

Uznany za "szpiega Watykanu", zesłany na Syberię  zamian za rosyjskiego agenta, wypuszczony ze Związku Radzieckiego ficjalnie uznany za zmarłego, przeżył dzięki wierze pełniący posługę duszpasterską w Rosji, Walter Ciszek - amerykański jezuita polskiego pochodzenia - został aresztowany przez NKWD w roku 1941. Przeżył koszmar sowieckich prześladowań, więzień i obozów pracy na Syberii. Dzięki staraniom rodziny, zakonu jezuitów i władz Stanów Zjednoczonych po ponad dwudziestu latach powrócił do ojczyzny. Za radą przełożonych napisał dwa pamiętniki. Ukazują się one niniejszym pod wspólnym tytułem Z Bogiem w Rosji. Te wstrząsające zapiski są nie tylko osobistym wyznaniem wiary w Opatrzność, opiekę i natchnienia Ducha Świętego, które pozwoliły Autorowi przetrwać prawdziwe piekło, ale i cennym historycznym świadectwem.

Życie każdego człowieka zawiera swoją porcję cierpienia; każdy z nas bywa czasem doprowadzony niemal do rozpaczy, do pytania, dlaczego Bóg zezwala na zło. Widziałem wiele cierpień w obozach i więzieniach wśród otaczających mnie, sam prawie popadłem w rozpacz i nauczyłem się w tych mrocznych godzinach zwracać się do Boga o pociechę i ufać tylko Jemu.
Wiele osób, od dziennikarzy do gospodyń domowych pytało mnie wielokrotnie jak zdołałem przeżyć te lata w sowieckich więzieniach i obozach pracy na Syberii. Moja odpowiedź zawsze brzmiała - i może być tylko taka - że przeżyłem jedynie dzięki wierze...
Walter Ciszek SJ