ks. Marek Studenski: Mój obraz Boga

Kraków: Wydawnictwo WAM. 2008. ISBN 978-83-7505-153-7

Autor uważa, że obraz Boga jest dziś często upraszczany, powierzchowny, fragmentaryczny, nie rzadko zbanalizowany ale przede wszystkim fałszywy, niezgodny z Objawieniem. Konsekwencje tego są poważne, obraz Boga rzutuje bowiem na świadomość religijną, dojrzewanie w wierze, rozwój osobowej więzi z Bogiem.

Książka ma pomóc w tych trudnościach, a pomoc ta obejmuje niejako dwa obszary. Pierwszy to wyjaśnienie, w jaki sposób kształtuje się obraz Boga w procesie rozwoju człowieka, jakie są jego uwarunkowania i jakie błędy najczęściej popełniają rodzice, wychowawcy i nauczycieli. Drugi obszar to konkretne materiały, które przybliżają tematykę obrazu Boga w historii zbawienia i w kulturze judeo-chrześcijańskiej.

Opracowane przez autora materiały mogą służyć pogłębieniu wiedzy każdego zainteresowanego czytelnika, zaś katechetom, osobom zajmującym się wychowaniem religijnym i formacją innych mogą pomóc przemyśleć i przygotować konkretne formy przekazu tych trudnych treści.