Jerzy Grzybowski: Dialog jako droga duchowości w małżeństwie

Kraków: Wydawnictwo M. 2009. ISBN 978-83-7595-113-4

Publikacja jest zbiorem porad i wskazówek dla małżonków, ale również dla osób, które uczą się dialogu z samym sobą, z Bogiem i innymi ludźmi. Autor ukazuje dialog jako Boży dar, sposób życia i istnienia w świecie.

 Z książki:
Etymologicznie pojęcie "dialog" zakłada różnorodność słów, a więc wymianę odmiennych myśli, przeżyć, doświadczeń, sposobów widzenia rzeczywistości. Wymiana ta powinna prowadzić do wzajemnego zrozumienia, dostrzeżenia w innych wypowiedziach, reakcjach, sposobach działania nie zagrożenia, ale szansy własnego rozwoju.
Dialog jest sposobem komunikacji między ludźmi, który prowadzi do SPOTKANIA OSÓB. To jest - w moim przekonaniu - najkrótsza, a zarazem najpełniejsza definicja dialogu.