Indywidualne Porady Psychologa

Potrzebujesz pomocy psychologa? Zapraszamy!

Porady w obszarach: 

 

Rozwój osobisty:

 · Problemy w relacjach w związkach

 · Problemy w relacjach z dziećmi

 · Brak poczucia sensu w życiu, brak celów 

 · poczucie chaosu - budowanie równowagi w życiu, 

 · niska samoocena, brak poczucia pewności 

 

oraz zmiany zawodowe: 

  · doprecyzowaniu zawodowych celów;

 · określeniu mocnych stron i zidentyfikowaniu realnych możliwości;

 · budowaniu motywacji i pozytywnego nastawienia do zmiany;

 · opracowaniu konkretnych kroków działania - strategii realizacji celów zawodowych

 

 Zagadnienia związane z rodzicielstwem, prokreacją:

 Niepowodzenia prokreacyjne,

 Akceptacja ciąży,

 Reorganizacji celów życiowych (zawodowych i osobistych) w związku z wejściem w nową rolę,

 Świadomym przygotowanie do macierzyństwa/ojcostwa – wizja i cele macierzyństwa/ojcostwa,

 Wzmacnianiu pewności siebie w roli matki/ojca,

 

Zapisy telefoniczne: 33-810-12-55