Historia

Ośrodek Wspierania Rodziny swoje powstanie zawdzięcza diecezji Bielsko- Żywieckiej.

W 1998 roku został powołany dekretem księdza biskupa Tadeusza Rakoczego jako placówka wspierająca i uzupełniająca działalność podejmowaną przez działający od 1996 roku Diecezjalny Fundusz Obrony Życia.

Pierwsza siedziba Ośrodka mieściła się w budynku należącym do Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej 8. Ośrodek funkcjonował tam 10 lat korzystając z życzliwości KIK.

W 1999 powstało Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, które wspomagało działalność Diecezjalnego Ośrodka Wspierania Rodziny poprzez różnorodną pracę jego członków i sympatyków.

9 maja 2002 roku Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od dnia 28 września 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Z tego tytułu może pozyskiwać środki na działalność statutową z 1 % podatku dochodowego.

Na początku swej działalności w Ośrodku były prowadzone zajęcia szkoły gospodarstwa domowego: kroju i szycia, nauka gotowania i pieczenia, robótki ręczne oraz zajęcia z naturalnego planowania rodziny. Kolejny ważny obszar pomocy rodzinie wprowadzony na stałe do grafiku pracy Ośrodka to dyżury psychologa, prawnika i doradcy rodzinnego oraz warsztaty „Szkoły dla Rodziców”. Z biegiem czasu powstała pracownia artystyczna, w której prowadzone są cieszące się wielkim zainteresowaniem zajęcia z makramy, malowania na szkle, filcowania artystycznego, tkactwa, serwetkowej techniki zdobienia-decoupage, pracy z gliną i zręcznych rąk.

Początkiem 2011 roku rozpoczęły się także zajęcia w pracowni komputerowej dla osób pragnących nabyć umiejętności wykorzystania sprzętu komputerowego w życiu codziennym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dojrzałych.

Od grudnia 2008 do lipca 2010 roku Stowarzyszenie prowadziło Diecezjalny Dom Matki i Dziecka. Od sierpnia 2010 roku Dom Matki i Dziecka prowadzą siostry ze zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

Od dnia 14 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej, a jego siedzibą jest budynek przy ul. Bystrzańskiej 55C, oddany do użytkowania Stowarzyszeniu przez Urząd Miejski za życzliwą zgodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

 

Na Walnym Zebraniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny wybrało na swego patrona św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, wielkiego duszpasterza, opiekuna rodzin, społecznika i naukowca, pochodzącego z pobliskich Wilamowic, beatyfikowanego przez Jana Pawła II i kanonizowanego przez Benedykta XVI.