MATKA ŚWIĘTEGO. PORUSZAJACE ŚWIADECTWO MARIANNY POPIEŁUSZKO

Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012. ISBN 978-83-240-2194-9

Księdza Jerzego, swojego syna, kochała miłością bezgraniczną. Całkowicie zawierzyła jego los Bogu.

Poruszajace świadectwo matczynej miłości, wiary w Bożą Opatrzność i nadziei na to, że dobro zawsze zwycięża.

Książka o świętej (niekanonizowanej) matce księdza Jerzego Popiełuszki.